Μαθήματα


TMHMATA

Μονομελή (ιδιαίτερα μαθήματα) ή ολιγομελή τμήματα με μέγιστο αριθμό τα 6 άτομα, ώστε να υπάρχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Τα μαθήματα υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά.

Εργαστηριακό μάθημα

Οι εργαστηριακές ασκήσεις στοχεύουν στην αλληλεπίδραση της γνώσης που αποκτά ο μαθητής με τη μελέτη της θεωρίας, με την εφαρμογή αυτής σε πρακτικό επίπεδο. Στην εκάστοτε ενότητα που διδάσκονται οι μαθητές πραγματοποιούνται και οι αντίστοιχες εργαστηριακες ασκήσεις στο εργαστήριο του φροντιστήριού μας το οποίο είναι εξοπλισμένο με κατάλληλα όργανα, συσκευές, ουσίες- αντιδραστήρια για την διεξαγωγή και επίδειξη πειραμάτων Φυσικής , Χημείας και Βιολογίας.

Χρήση οπτικοακουστικών μέσων

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται με τη χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων

Πρότυπες σημείωσεις και φύλλα εργασίας

Στους μαθητές παρέχονται για κάθε μάθημα πακέτα σημειώσεων με συνοπτική θεωρία, εννοιολογικούς χάρτες ,τυπολόγια και φύλλα εργασίας για τις εργαστηριακές ασκήσεις

Διαγωνίσματα στο τέλος κάθε κεφαλαίου

    Τα συχνά διαγωνίσματα έχουν στόχο:
  • την εξάσκηση, άρα και την εξοικείωση με τη διαδικασία των γραπτών εξετάσεων
  • τη σωστή διαχείριση του χρόνου
  • την αξιολόγηση γύρω από το κατά πόσο ο μαθητής έχει κατανοήσει αυτά που διδάχθηκε. Έτσι, γίνεται σχεδιασμός των επόμενων μαθημάτων με στόχο τη διαρκή βελτίωση των γραπτών επιδόσεών του
  • τη συχνή επανάληψη η οποία με τη σειρά της οδηγεί στην αφομοίωση και εμπέδωση της ύλης

Εξατομικευμένη μάθηση

Αναγνωρίζουμε ότι ο κάθε μαθητής είναι ξεχωριστός και στόχος μας κάθε φορά είναι να αναδείξουμε τα δυνατά του σημεία εξατομικεύοντας τη διδασκαλία στις ανάγκες και το στυλ μάθησης του μαθητή. Αυτό γίνεται μεταβάλλοντας τον ρυθμό διδασκαλίας, τη μέθοδο εκμάθησης που χρησιμοποιείται και το περιεχόμενο διαδασκαλίας

Προετοιμασία για Πανελλήνιους Διαγωνισμούς

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς γίνεται και προετοιμασία για Πανελλήνιους διαγωνισμούς Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας στους μαθητές που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν

Προγράμματα Σπουδών


ΓΥΜΝΑΣΙΟ

A' Γυμνασίου

Μάθημα Ώρες / Εβδομάδα
Φυσική 1
Βιολογία 1

Β' Γυμνασίου

Μάθημα Ώρες / Εβδομάδα
Φυσική 1
Χημεία 1
Βιολογία 1

Γ' Γυμνασίου

Μάθημα Ώρες / Εβδομάδα
Φυσική 2
Χημεία 1
Βιολογία 1

ΛΥΚΕΙΟ

A' Λυκείου

  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

 

Μάθημα Ώρες / Εβδομάδα
Φυσική 2
Χημεία 1,5
Βιολογία 1

  ΕΠΑΛ

 

Μάθημα Ώρες / Εβδομάδα
Φυσική 2
Χημεία 1

Β' Λυκείου

  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

  ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Μάθημα Ώρες / Εβδομάδα
Φυσική
Προσανατολισμού
2
Φυσική
Γενικής Παιδείας
1
Χημεία 1
Φυσική
(Προετοιμασία για Γ’Λυκείου)
1
Χημεία
(Προετοιμασία για Γ’Λυκείου)
1

  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ

Μάθημα Ώρες / Εβδομάδα
Φυσική
Προσανατολισμού
2
Φυσική
Γενικής Παιδείας
1
Χημεία 1
Βιολογία 1
Φυσική
(Προετοιμασία για Γ’Λυκείου)
1
Χημεία
(Προετοιμασία για Γ’Λυκείου)
1
Βιολογία
(Προετοιμασία για Γ’Λυκείου)
1

  ΕΠΑΛ

 

Μάθημα Ώρες / Εβδομάδα
Φυσική 1
Χημεία 1

Γ' Λυκείου

  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

  ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Μάθημα Ώρες / Εβδομάδα
Φυσική 4
Χημεία 4

  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ

Μάθημα Ώρες / Εβδομάδα
Φυσική 4
Χημεία 4
Βιολογία 4

  ΕΠΑΛ

 

Μάθημα Ώρες / Εβδομάδα
Φυσικές Επιστήμες 4