Ο Χώρος


Ο χώρος αποτελείται από μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων , εργαστήριο φυσικών επιστημών και αίθουσα υποδοχής.

1

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων είναι πολυμορφικός χώρος που μπορεί να αλλάζει ανάλογα με τις δράσεις που φιλοξενεί.

3

ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Ο χώρος υποδοχής διαθέτει βιβλιοθήκη που συνεχώς εμπλουτίζεται με βιβλία και παιχνίδια που τα παιδιά μπορούν να δανειστούν.

2

EXPLORATIVA LAB/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Στη βαθύτερη κατανόηση των φυσικών επιστημών συμβάλλει το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο. Εκεί προγράμματα πειραματικών δραστηριοτήτων βοηθούν τα παιδιά να αναπτύξουν τις νοητικές και πρακτικές δεξιότητές τους και να ασκηθούν στον επιστημονικό τρόπο σκέψης.

4

ΑΥΛΗ- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η Explorativa διαθέτει μεγάλο εξωτερικό χώρο στον οποίο πραγματοποιούνται τα εργαστήρια όποτε αυτό είναι δυνατό καθώς και τα camps.